SvenskaSidan

PERGAMENT ORD&BILD -"All Saints have a past, all Sinners have a future".

 

 

-"Kliv ur alla roller!"

 

Nedärvda rollspel från den grupp man föds i. Påtvingade åsikspaket som man är nödd att följa.

Oslipade diamanter som göms i myllan, glorifierade gråstenar

som hade " turen" att växa upp ovan myllan, kanske till och med

på gräddhyllan.

Vår själsliga kaliber har inget med mylla eller hylla att göra.

Religiös och pompös.Trosfattig och anspråkslös.

Hur blev den troende så högfärdig? Den tvivlande sökaren så

ödmjuk?

...Status kommer från insidan, statusprylar och statusmarkörer är

viktiga för de som inte har någon status på insidan...

"Kyrkfolk". Stockholms-syndromet.

Församlingsmedlemmar bör kallas för gisslan snarare än föregående.

De flesta prästers roll har genom historien fungerat som 'själens

fångvaktare' istället för tröstare, själavårdare etc...

Att hålla massan i schack har varit det huvudsakliga syftet, detta

genom förtryck och skrämseltaktik.

Människan skall hållas skrämd och skamsen, skuldtyngd av

syndabegrepp och jantelag.

(Prästerskapet och "överheten"/översitteri och fåfänga är starka

drivkrafter, liksom makthunger och själviskhet).

Människans förhållande till prästerna står i likhet med personer

som hålls gisslan i ett gisslandrama.

Efter skrämselpropaganda och hot så böjer sig gisslan efter

förtryckarens vilja.

Därefter sker en "försoning" med 'fångvaktaren' där den förtryckte förhåller sig till sin förtryckare enligt den numera bekanta termen: Stockholmsyndromet.

Detta innebär att den förtrycktes överlevnadsstrategi(på ett

omedvetet plan) leder till att anpassa sig till sin förtryckare, samt

även inleda ett "vänskapsband" och beundran.

Den förtryckte börjar nu se upp till sin "herre", och han har på ett

bakvänt sätt försatt sig i en roll av 'undersåte'.

Så här skapas slavar och undersåtar.

Detta har varit prästernas egentliga roll i samhället. Organiserad

religion har alltid fungerat som förtryckare.

Alltså: hålla boskapen i schack!

I ett samhälles sociala infrastruktur har alltid prästerskapets funktion varit att hålla boskapen i schack medan "överheten" lever rövare....

Vårt Bröd

 

I mörkrets jord sår jag mina frön/Kunskapen spirar/Visdom flödar//I mörkrets jord finns säden till det bröd jag bakar/men de flesta försakar...

Fly du fege till ljusets fält/där brödet är sött/ingen sorg du mött/

ty sorg är fy/sorg är skam/lev i lögn, fly din sorg...

Mitt bröd är mörkt och beskt, bitter sirap/smak av vört, du biter

bestört/det finns ingen försoning...

Den Ovise förväxlar mörkt med ont...

Vad värd är prästens bön? Lust, törst, de ungas kön.../sockrade

lögner, bittra sanningar/det vita brödet...mättar för stunden.

Rottening bodies of broken dreams.../I stand there, heels up in mud and rottening corps, they're everywhere, lying on the dirty ground...

This is where they all end up, all bodies of lost dreams.../Praying and prayers, leading to nowhere, too damn difficult to make the decisions...

Decisions for directions, decisions leading to a destiny worth living.../A pile of rottening corps...a pile of dreams unlived...a pile of forgotten ghosts...

The fear of living...the fear of dying...dancing in limbo...(Torbjörn C J, october-2014)

CopyrightPergamentOrd&Bild2016-2017-2018 © All Rights Reserved.